Heer, erbarm U.

Heer, erbarm U om de miljoenen moeders,

die huilen om hun kinderen die niet meer zijn,

die wenen om hun verloren mannen,

oh, erbarm U hen in hun nood en pijn.

 

Erbarm U Heer, om de miljoenen vaders,

uit onmacht weten zij hun plaats niet meer,

het beeld van God hebben zij verloren,

zij kennen Jezus niet meer, als hun Heer.

 

En gedenk Heer, de vele, vele kinderen,

weggelopen en zwervende op straat,

niet meer in staat om lief te hebben,

niemand die troostend met hen praat.

Oh, erbarm U , om de verloren mensheid,

die U als God de Vader niet meer kent,

die zoeken naar talloze stomme goden,

terwijl U de Enige Waarachtige bent!

 

Breng de losgeslagen mensen tot U,

hoedt hen door de Herder, door Uw Zoon,

breng de miljoenen dwalende schapen,

veilig in Uw Stal Heer, voor Uw Troon.

Els Hengstman-van Olst.

 

2 Koningen 13:23.

"Maar de Heere was hen genadig, Hij ontfermde zich over hen en keerde Zich tot hen, omwille van zijn verbond met Abraham, Izaäk en Jakob. Hij wilde hen niet te gronde richten en heeft hen niet verworpen van voor Zijn aangezicht, tot nu toe"!

****************************

Rating: 0 sterren
0 stemmen