Als ik Uw stem wil horen

en wat U zegt tot mij,

leer mij dan te luisteren

maak mijn gedachten vrij.

 

Leer mij om stil te zijn

want U wilt zo graag spreken,

Uw woord is puur verfrissend

als heldere waterbeken.

 

En laat mij weten hoe Uw Geest

dagelijks tot mij praat,

Hij als wonderbare Helper

geeft mij altijd raad.

 

Toon mij hoe ik in moeiten

en met mijn vele vragen

Uw Vader stem kan horen

en hoe U mij wilt dragen.

 

U onderwijst mij stap voor stap

en neemt mij bij de hand,

leidt mij op mijn levenspad

tot in Uw Vaderland.

Els Hengstman-van Olst.