Blijf bij mij lieve Vader

door de moeiten van de dag,

door de hoogten en de dalen

dat ik op U vertrouwen mag.

 

Help mij Here Jezus

om naar U te luisteren,

wanneer U duidelijk spreekt

of in het zachte fluisteren.

 

Sta mij bij Heilige Geest

dwars door wanhoop en door pijn,

leid mij naar de rustige wateren

daar wil ik samen met U zijn!

 

Dank U machtige trouwe God

U bent altijd om mij heen,

hoe ik mij ook voelen mag

nooit, nee nooit laat U mij alleen!

Els Hengstman-van Olst

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen