Als ik 's nachts niet goed kan slapen,

vraag ik U aan mij te denken,

ik bid U om Uw bijstand Heer,

wil mij goede nachtrust schenken?

 

 

Als ik mij dan nederleg,

komen duizenden gedachten,

het is al haast een vast patroon,

'k kan er zó op liggen wachten!

 

 

Maar 'k weet dat U het in de slaap

Uw beminden schenkt,

ook als ik woelend schaapjes tel,

bent U er steeds Die aan mij denkt!

 

 

En als U zelf zó diep kon slapen,

in een bootje op de zee,

met alleen maar woeste baren,

bent U óók in mijn wel en wee!

 

 

Daarom geef ik mijzelf maar over

aan U de Herder, U bent nabij,

U schenkt het Uw beminde

en wijkt nimmer van mijn zij!

 

                                  Els Hengstman-van Olst.

 

 

 

 

Psalm 127:2

"Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat,

laat opblijft,

brood eet waarvoor u moet zwoegen:

de Heere geeft het Zijn beminden in de slaap".

*****************************************

Rating: 0 sterren
0 stemmen