1 Thessalonicenzen 5:17, 25.

"Bid zonder ophouden"

"Broeders, bid voor ons"

***********************************************

Voorbede.