Maandelijkse overdenking:

Ik ben de Levende die jou ziet!

Dat leven van Mij is heerlijker, rijker en krachtiger dan jij je zelfs maar kunt voorstellen.

Op een dag zul je Mij van aangezicht tot aangezicht zien, in al Mijn heerlijkheid en je zult diep onder de indruk zijn!

Nu kijk je echter nog in een wazige spiegel.

Jouw beeld van Mij is verduisterd door je zondige natuur. Maar Ik zie jou volkomen helder.

Ik weet alles van jou, zelfs je geheimste gedachten en gevoelens.

Ik begrijp hoe gebroken en zwak je bent: Ik vergeet niet dat je uit stof gevormd bent. Toch heb Ik ervoor gekozen om je lief te hebben met een eeuwige Liefde!

Het geschenk van Mijn Liefde heeft onbeschrijflijk veel gekost.

Ik heb onuitsprekelijk lijden doorstaan om jou te redden van eeuwige pijniging.

Ik ben voor jou tot zonde gemaakt, opdat jij in Mij gerechtigheid van God zou worden!

Laat deze ontzagwekkende waarheid diep doordringen: Mijn gerechtigheid is nu van jou!

Dit geschenk van onschatbare waarde is jouw eigendom sinds het moment waarop jij je vertrouwen stelde op Mij, de Godmens die jou verlost heeft van jouw zonden.

Verheug je, want de Levende die jou ziet-die alles van je weet-is ook de Verlosser die jou eeuwig liefheeft!

 

Genesis 16:13-14

1 Korinthiërs 13:12

Psalm 103:14

2 Korinthiërs 5:21

Uit het dagboekje van: Sarah Young:

"Ik ben altijd bij je"  Vreugde vinden in Gods aanwezigheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit:  Dagboekje van Sarah Young: Dicht bij Jezus.

 

 

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen