Hartelijk welkom op mijn site.

Mijn gedichten mogen gebruikt worden, graag onder vermelding van mijn naam en website!==============================

Ik wil iedereen een fijn en gezegend Paasweekend toewensen!

"Jezus offer was het zuiverste  

en voldeed aan ál Gods eisen

en Hij Die Zijn leven gaf

zou triomfantelijk verrijzen!

********************************

Mijn hart trilt met blijde woorden.

 Mijn hart trilt met blijde woorden,

ik draag mijn gedicht een Koning voor,

de woorden tintelen op mijn  tong

tezamen met het Engelenkoor!

 

Ze borrelen diep vanuit mijn ziel,

een stroom vanaf Gods Troon,

prachtige woorden voor mijn Heer,

verheerlijken Zijn Zoon!

 

Verrukt, verblijd schrijf ik ze op

en luister naar Gods Geest,

Hij geeft mij rijmen en gedichten

en daarop verheug ik mij het meest!

 

Mijn hart trilt met blijde woorden,

ik schrijf opnieuw een gedicht voor Hem

en draag het op aan mijn Koning,

loof en aanbid Hem met mijn stem!

Els Hengstman-van Olst.

*******************************

1 stem